Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Armoniile divine - frumusețea ca dragoste Dumnezeiască

„Frumusețea e o realitate dumnezeiască, în primul rând... Dumnezeu a umplut universul cu splendoare...” (Alexandru Mironescu)

Frumusețea în plenitudinea ei serafică divină este însăși Dragostea Dumnezeiască.

Frumusețea cea nevăzută a lui Dumnezeu este sublimul Dragostei sale Dumnezeiești care zâmbește în surâsul Creației Sale, în zămislirea Tainei divine pogorâtoare de har - Izvorul vieții, în odrăslirea Dorului Iubirii ce dăltuiește așezările gândirii Omului, în unda libertății religioase care oglindește tot ce e frumos în sinele nostru creștin, în susurul identității noastre culturale – temeiul spiritualității ortodoxe.

Cunoașterea lui Dumnezeu este marea Taină a Frumosului care se răsfrânge în armoniile Frumuseții divine așa cum irișii de soare se oglindesc în picurii de rouă, binecuvântând pământul pentru a da diversității Naturii splendoarea ce i se cuvine, umplându-ne astfel sufletul de o magnitudine enigmatică a fascinației serafice.

Uimit de Legea morală, fundamentală - temelia divină pe care se sprijină Universul în împletirea frumuseții și înțelepciunii lucrurilor, a armoniei naturii Sfântul Vasile cel Mare exclamă plin de admirație: „Lucruri atât de mari, ca acelea pe care le vedem, nu puteau fi făcute decât de un Dumnezeu atotputernic; lucruri atât de frumoase nu puteau fi făcute decât de un Dumnezeu atotînțelept, lucruri atât de folositoare nu puteau fi făcute decât de un Dumnezeu atotbun. De aceea natura este o școală a sufletelor cugetătoare și un institut al cunoștinței de Dumnezeu”. (Omilia I la Heixameron, citat de I. Miniat, Didahii și Predici, trad. D. Fecioru, p. 6)

Frumusețea lui Dumnezeu întețește flacăra dragostei care arde în Omul ales, dând splendoare lumii din jur așa cum Crucea răstignirii dă vibrația Învierii. Culmile culturii se aștern peste așezarea frumosului spiritual din Omul chemat, urcându-l spre perfecțiunea religioasă și splendoarea dumnezeiască. Cumpăna timpului adună cu acrivie cuvintele înmiresmate de har din năvodul vremelniciei, urzindu-le pentru țesătura de borangic a hrisovului eternității.

Rădăcina sufletului creștin își trage seva de viață din Frumusețea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care înfrumusețează sufletul Omului hristic, propagând lumina Frumosului divin într-o scânteiere serafică, într-o cuminecare spirituală, astfel c㠄oamenii doritori de frumuseți divine au o cultură a Duhului”. (Ieromonahul Rafail Noica, Cultura Duhului. Ed. Reîntregirea-Alba Iulia-2002, p. 3). Fiorul Frumuseții Dragostei Dumnezeești îl purtăm în întreaga noastră ființ㠖 persoană, zămislită celest, așa cum Floarea cea mai sublimă - Cugetul poartă în sânul lui înmiresmat sămânța Vieții nemuritoare– Frumusețea Cuvântului.

Frumosul din gând și din vorbire se picură din Frumusețea absolută a Logosului. Logosul Dumnezeesc este însuși Frumusețea Dragostei care naște deopotrivă cea mai profundă conștiință religioasă, dar și chintesența podoabei estetice. Viața spirituală este înmugurirea, înverzirea, înflorirea și rodirea sufletului ca o Floare a Frumuseții divine, participând intens la sacrul creației proprii ca o Acropolă de cer, ca o Catedrală carpatină, ca o Apoteoză serafică a Sărbătorii împărătești.

Frumusețea Dragostei Dumnezeești atinge vibrația unei melodii cerești, a unei cântări liturgice ce fascinează și înnobilează inima împrăștiind o feerie lăuntrică, cu o pace înfiorată de o liniște fermecătoare, iar în jur o impercetibilă tresărire a conștiinței mesianice, ce mistuie sinele în vâltoarea noilor și marilor trăiri angelice, ca o zidire minunată dezlănțuind mirabilul căutării sacrelor reîntoarceri făurind calea splendorii, a desfătătoarei viziuni ce multiplică Jertfa lui Hristos în multitudinea învierilor.

Frumusețea este întâia adeverire dumnezeiască întrupată într-o nesfârșită și nemuritoare Dragoste, ce umple continuu universul Creației de fascinația splendorii. Frumusețea ca Dragostea Dumnezeiască este acel sentiment sacru al Iubirii divine, izvorât din Soarele libertății, ce se pogoară peste Aurora Adevărului, purtat în sufletul curat ca pe-o neprețuită comoară de cer, îmbujorând zenitul contemplării noastre.

O purtăm în trup ca taină ce poartă miracolul ei. O purtăm în veșmântul anilor trecuți și grei. O purtăm în gând ca pe-o sfântă sărbătoare. O purtăm în minte ca pe-o străveche cântare. O purtăm în cuget ca pe-un neprețuit mărgărit. O purtăm în suflet ca pe-al dimineții răsărit. O purtăm în ființă ca pe-un neprețuit șirag. O purtăm în dorul îmbrățișării calde cu drag. O purtăm în curcubeul celestului cer deschis. O purtăm în rodul florii înmiresmate paradis. O purtăm în armoniile surâzătoare din zori. O purtăm în cârdul de rândunici și cocori. O purtăm în imnul sacru care i se închină. O purtăm în Eminescul grai de Bucovină.

Notă - Fragment din ciclul Armonii divine
Gheorghe Constantin Nistoroiu    5/14/2020


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian