Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Nicolae N. Tomoniu - " Sfântul Nicodim de la Tismana "

Literatura istorică a României s-a îmbogătit de curând cu o nouă lucrare care si-a asigurat aparitia prin sprijinul Editurii Cugetarea Românească.
Simbioza nu putea fi mai perfectă între subiectul acestei cărti cu un profund îndemn spre cugetare si Editura care si-a înscris în planul editorial un asemnea subiect.
Lucrarea Profesorului Nicolae N. Tomoniu înscrie o nouă pagină în istoria României aducând la lumină o serie de informatii, prin date si fapte mai putin cunoscute despre Tismana – zonă a tării care a jucat un rol deosebit de imporatant în istoria tării românesti.
Pornind ca un studiu hagiografic referitor la viata si activitatea Sfântului Nicodim în constituirea primelor sihăstrii cu viată obstească, Prof. Tomoniu, face o amplă incursiune în istoria zonei Tismana din judetul Gorj.
Asa cum afirmă si Pr. Prof. Dr. Al Stănciulescu – Bârda, în cuvântul introductiv al cărtii, informatiile prezentate de autor sânt deosebit de importante confirmând începuturile statalitătii românesti.
Este un merit deosebit al autorului care lipsit de multe dintre documentele inedite care au dispărut din arhiva Mânăstirii Tismana, a trebuit să facă lungi incursiuni si investigatii în istoria altor tări vecine pentru a culege informatiile despre Tismana si despre locul de nastere al Sfântului Nicodim.
Documentele inedite referitoare la istoria tării si a domeniilor pe care le stăpânea Mânăstirea Tismana în Muntenia (în special cele referitoare la secolele XIII si XIV), s-au pierdut sau au fost furate la fel ca si imensele bogătii în bani, pietre pretioase, odoare din metale pretioase, vesminte din stofe scumpe ornate cu diamante s.a.
În tara românească, Nicodim a devenit cunoscut prin continua sa preocupare de a înălta biserici.
După cum descrie Prof. Tomoniu, Nicodim cu o ceată de frati călugări a ridicat mânăstirea de la Vodita, la Dunăre, lângă Portile de Fier si ulterior pe cea de la Tismana.
Referindu-se la originea acestei personalităti deosebite, autorul prezintă o multitudine de opinii dintre care unele controversate privind originea Sfântului Nicodim.
Unii istorici si hagiografi consideră că Nicodim era de origine valahă, altii îl consideră de origine macedo-română, altii sustin că era sârb si unele opinii se referă la faptul că era grec după originea tatălui său.
Documentele găsite de Prof. Tomoniu aduc la lumină asemnea puncte de vedere precum si relatiile familiare ale acestuia cu cneazul Lazăr (împăratul Sârbilor) precum si cu cei din familia domnitorilor Basarabi (întemeietorii tării românesti).
Autortul prezintă unele date inedite despre educatia celui ce urma să devină Sfântul Nicodim, educatie înfăptuită la Muntele Athos unde îsi desăvârsesete educatia monastică si literară. Aceasta educatie îl propulsează spre vârful ierarhiilor bisericesti si îi aduc si unele merite politice.
Prin educatia obtinută la Muntele Athos el a devenit o mare personalitate balcanică si unul dintre cei mai apreciati cunoscători ai sfintei scripturi si un orator deosebit.
Evenimentele religioase specifice acelor vremuri sunt analizate de către Prof. Tomoniu în directa legătură cu diverse fapte din istoria întemeierii bisericii ordodoxe românesti neatârnată precum si cu evenimentele politice specifice unei etape cu multiple confruntări militare ce au avut loc pe teritoriul tării Românesti si cel al tărilor din imediata apropiere.
Atentia oricărui cititor este captată si prin prezentarea dificilei sarcini ce si-a asumat-o autorul de a identifica care dintre lăcasurile sfinte ale diverselor mânăstiri si biserici au fost construite, reparate, adăugate sau refăcute înlocuindu-le pe cele din lemn cu unele din zid, de către Nicodim cel Sfânt.
Folosindu-se de această analiză, autorul face o incursiune deosebit de interesantă în istoria diverselor mânăstiri, prezentându-le cu unele imagini si date inedite. Astfel este prezintă Mânăstirea Vodita, Tapolnita, Prislop, Cotmeana, Gura Motrului si Visina.
Pentru foarte multi cititori asemnea informatii sunt o adevărată scoală si
un îndemn de vizitare a acestor locasuri sfinte ce fac parte din tezaurului românesc.
Pentru locuitorii si credinciosii acestor zone sau a celor care sunt departe de tară dar au amintiri legate de aceste zone, sunt adevărate momente de mare bucurie sufletească, aflând multe aspecte noi despre aceste lăcasuri ce fac parte din patrimoniul spiritual, religios al României.
Lectura usoară si deosebit de plăcută a acestei cărti este determinată de îmbinarea unora dintre faptele istorice mai putin cunoscute până în prezent, cu texte din hrisoavele pe care autorul le-a găsit în anii îndelungati ai cercetărilor sale si cu o naratiune deosebită specifică unui jurnalist de mare talent.
Îmbinarea unora dintre texte cu cele din hrisoave în care se face uz de o limbă românească arhaică specifică secolelor XIII si XIV dau întregii lucrări a Profesorului Nicolae N.Tomoniu, o coloratură si o valoare deosebită.
Nu stiu dacă prin această succintă prezentare a cărtii despre Sfântul Nicodim de la Tismana am reusit să ajung la înăltimea valorii acestei lurări deosebit de interesante. Las aprecierea să fie facută de către cei ce vor avea curiozitatea, dorinta si bucuria de a obtine un exemplar al cărtii si de asi umple sufletul de bucurie citind-o.
Alături de textul deosebit de interesant, autorul adaugă o anexă de circa 40 de pagini policromatice cu tot felul de fotografii deosebite si hărti care nu si-au găsit locul în documentele publicate până acuma.
Toate acestea adaugă o si mai mare valoare documentară întregului volum.
Multe dintre lucrările si studiile profesorului Nicolae N.Tomoniu se por regăsi în internet prin revistele on-line editate de ARP, printre care: Epoca, Noua Arhivă Românească, Semânătorul si altele.
După modesta mea opinie, o asemnea lucrare nu poate lipsi din biblioteca oricărui român din tară sau de peste hotare care are simtirea neamului si a tării în care s-a născut.
Celor interesati le sugerez procurarea acestei cărti prin comenzi adresate:
Parohia Malovăt, com.Malovăt, Jud. Mehedinti, cod postal 227 315
Persoană de contact: Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda
Comanda prin mail: parohiamalovat2”gmail.com
Costul unui exemplar fiind de 20 lei fără taxe postale

Dr. Alex Berca
Annapolis, MD


Dr. Alex Berca    10/21/2010


Contact: 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian