Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Romïżœnii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivïżœ 2024
Articole Arhivïżœ 2023
Articole Arhivïżœ 2022
Articole Arhivïżœ 2021
Articole Arhivïżœ 2020
Articole Arhivïżœ 2019
Articole Arhivïżœ 2018
Articole Arhivïżœ 2017
Articole Arhivïżœ 2016
Articole Arhivïżœ 2015
Articole Arhivïżœ 2014
Articole Arhivïżœ 2013
Articole Arhivïżœ 2012
Articole Arhivïżœ 2011
Articole Arhivïżœ 2010
Articole Arhivïżœ 2009
Articole Arhivïżœ 2008
Articole Arhivïżœ 2007
Articole Arhivïżœ 2006
Articole Arhivïżœ 2005
Articole Arhivïżœ 2004
Articole Arhivïżœ 2003
Articole Arhivïżœ 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Ziua Floriilor - Iisus Hristos: intrarea Lui sărbătorească în Ierusalim

Acum prăznuim unul dintre cele mai mari evenimente din viața pământească a Domnului nostru Iisus Hristos: intrarea Lui sărbătorească în Ierusalim, spune Sfântul Luca al Crimeii. ("Predici la Triod - La porțile Postului Mare", Sfântul Luca al Crimeii; 1877-1961, 2004)În zilele acelea, Ierusalimul era plin cu oameni veniți de pretutindeni la marea sărbătoare a Paștilor. Răsuna cetatea de zvonurile privitoare la Marele Proroc și Făcător de minuni din Nazaret, Ce tocmai săvârșise cea mai mare dintre nenumăratele Sale minuni - învierea lui Lazăr, care zăcuse patru zile în mormânt, și aștepta sosirea Lui, și se pregătea să Il întâmpine sărbătorește.Hristos se arată în Ierusalim cu o înfățișare sărăcăcioasă și smerită; împărăția Lui nu este din această lume și slava Lui trebuia să fie de alt fel - mai presus de lume, dumnezeiască. Se descoperă acum poporului israelit ca Mesia smerit și pătimitor, liniștit și blând, "Care trestia frântă nu o va zdrobi și feștila (fitil de lumânare) ce fumegă nu o va stinge" (Isaia 42, 3).Iisus Hristos a intrat în această zi în Ierusalim, smerit și călare pe un mânz de asin, nu cum va fi la cea de-a doua venire a Sa, când va veni înconjurat de toate cetele îngerești, nu ca Mântuitor, ci ca înfricoșat Judecător.Slabeste rapid si usor cu ajutorul Lipovon. Ingrediente naturale. Livrare imediata.Ads"Nu va mai fi atunci nici milă de mamă, nici cuvânt de frate, nici glas de mângâiere, nici rude, nici prieteni, nici milă de judecător, nici untdelemn pentru candele, nici plâns de pocăință. Nimic nu va mai fi atunci, ci singură dreptatea din cer va privi și adevărul din pământ va răsări (Psalmul 84, 12).Și în emoția acelei chinuitoare tăceri, glasul Fiului lui Dumnezeu va răsuna tare, ca un glas de tunet ce sparge norii, ca un sunet de trâmbiță ce spintecă văzduhul, ca un fulger din cer ce desparte suflet de suflet, inimă de inimă, pe om de fratele lui". ("Predică la Duminica lăsatului sec de carne, despre judecata de apoi și puterea milosteniei", Arhimandrit Ioanichie Bălan, doxologia.ro)Acum, în ziua intrării Domnului în Ierusalim, mulțime de oameni din Betania și din cetatea Ierusalimului, auzind că Mântuitorul a făcut acea mare minune, a învierii lui Lazăr, mort de patru zile, a ieșit înaintea Sa și L-a întâmpinat cu stâlpări și cu ramuri.Așadar, poporul sălta ținând în mâini ramuri de finic, strigând: "Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat Cel Ce vine întru numele Domnului!", așternându-și hainele sub copitele asinului. Copiii strigau, înălțând laudă lui Dumnezeu. ("Predici la Triod - La porțile Postului Mare", Sfântul Luca al Crimeii, 2004)AdsȘi totuși, cărturarii, fariseii și arhiereii sufereau și cârteau, iar în cele din urmă, nemaiputând răbda, I-au zis Domnului: "Ceartă-i, Tu nu auzi ce zic?". Iisus le-a răspuns: "Oare niciodată n-ați citit că 'din gura pruncilor și a celor ce sug Ți-ai pregătit laudă'? Dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga" (Matei 21, 16; Luca 19, 39-40).Erau plini de zavistie și de ură împotriva Mântuitorului și auzind despre minunea cu învierea lui Lazăr, nu numai că nu au crezut, ci s-au grăbit să hotărască condamnarea Sa la moarte. Căci adunând sinedriul, ziceau: "Ce facem, pentru că Omul acesta face multe minuni? Dacă-L lăsăm așa toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul" (Ioan 11, 47-48)."Auzi nebunie, auzi orbire din zavistie și ură! Despre această orbire și împietrire a fariseilor, a arhiereilor și cărturarilor a prorocit marele prooroc Isaia, zicând: 'Că s-a învârtoșat inima poporului acestuia și cu urechile sale greu a auzit și ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și cu urechile să audă, și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și să-l vindec' " (Isaia 6, 10). ("Predica la Duminica Floriilor", Părintele Ilie Cleopa, Editura Mănăstirii Sihăstria, 1996; doxologia.ro)AdsIisus Hristos nu a venit însă în lume să împărățească peste Ierusalimul cel dinafară care este Iudeea, ci a venit să pătimească și să moară pe cruce pentru noi, să-și facă locaș de odihnă în inimile noastre, iar cel mai mult, spune părintele Cleopa, se odihnește și intră în inima noastră prin taina Spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii, pentru care creștinii s-au pregătit în Postul Mare. ("Predici la praznice împărătești și la sfinții de peste an", Arhimandrit Ilie Cleopa, Ed. Episcopiei Romanului, 1996)Din seara Duminicii Floriilor încep deniile. Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Ce sunt Floriile: Semnificația sărbătorii care precede Paștele. De luni se intră în Săptămâna Mare https://ziare.com/florii/floriile-semnificatie-religioasa-saptamana-mare-paste-1866733?utm_source=Ziare.com&utm_medium=copy-paste
Stefan Popescu    4/28/2024


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian