Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Rom�nii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivďż˝ 2024
Articole Arhivďż˝ 2023
Articole Arhivďż˝ 2022
Articole Arhivďż˝ 2021
Articole Arhivďż˝ 2020
Articole Arhivďż˝ 2019
Articole Arhivďż˝ 2018
Articole Arhivďż˝ 2017
Articole Arhivďż˝ 2016
Articole Arhivďż˝ 2015
Articole Arhivďż˝ 2014
Articole Arhivďż˝ 2013
Articole Arhivďż˝ 2012
Articole Arhivďż˝ 2011
Articole Arhivďż˝ 2010
Articole Arhivďż˝ 2009
Articole Arhivďż˝ 2008
Articole Arhivďż˝ 2007
Articole Arhivďż˝ 2006
Articole Arhivďż˝ 2005
Articole Arhivďż˝ 2004
Articole Arhivďż˝ 2003
Articole Arhivďż˝ 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
O rămăsită păstrată prin Har

În Epistola către Romani,Sfântul Apostol Pavel vorbește și despre ce va fi rostul lui Israel în planul manutuirii.Sfântul Apostol al Neamurilor arată că,în ciuda faptului că cei mai mulți din Israel au căzut de la Dreapta Credință ei totuși nu rămân uitați și în afara planului Mântuirii.Ca exemplu Sfântul Pavel dă cazul celor întâmplate în vremea Proorocului Ilie.Atunci ,în vremea regelui Ahab și a soției sale Izabela,credința cea dreapta căzuse,altarele Domnului fuseseră înlăturate și prin voința acestor domnitori se aduceau inchinari lui Baal.Singur rămăsese Sfântul Pooroc Ilie și chiar și viața lui căutau să o ia desfranatii regi.Evenimentele sunt pe larg relatate în Sfânta Scriptură în Regi II.Iar aceste împrejurări sunt relatate și explicate de Sfântul Pavel în Epistola către Romani:”Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul Sau ,pe care mai înainte l-a cunoscut.Nu știți,oare,ce zice Scriptura despre Ilie? Cum se roagă el împotriva lui Israel,zicând:/”Doamne ,pe proorocii Tăi i-au omorât,jertfelniceele Tale le-au surpat și eu am rămas singur și ei caută să-mi ia sufletul!”/Dar ce-I spune dumnezeiescul răspuns?”Mi-am pus deoparte șapte mii de bărbate,care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal’./Deci tot așa și în vremea de acum este o rămășiță aleasă prin har.”(Sf.Pavel,Romani,11;3-5)
Acest text are o importantă deosebită.Mai înainte de a încerca să explic trebuie să ne reamintim un lucru esențial privind textele din Sfânta Scriptură.
Toate evenimentele pomenite au fost stări reale,au avut loc,nu sunt plăsmuiri sau depănări fantastice.Acele întâmplări au fost reale și cu efect în realitatea imediată.Dar în același timp ele au valoare exemplară,valoare de model în veșnicie.În cazul citatului oferit și în relație cu cele întâmplate în chip real.
A fost un fapt că în vremea regelui Ahab,în Israel, a avut loc o persecuție violenta împotriva credinței celei adevărate și s-a căutat impunerea cultului lui Baal,cult satanic însoțit de sacrificii umane.Este iarăși fapt istoric real că,împotriva acestui dezmăț ideologic,Sfântul Prooroc Ilie a luptat de unul singur.Dar în același timp,scurt după asta,credința în Dumnezeul cel Viu a reanflorit.A reanflorit prin acel mic grup de oameni care nu și-au “plecat genunchiul lui Baal”,au rămas credincioși Credinței adevărate și Tradiției.Acei câțiva au fost “rămășița păstrată prin har”,rămășița pe care Dumnezeu o păstrează în cele mai dramatice circumstanțe,rămășiță care este capabilă să aducă la viață Adevărul și Frumusețea și să continue planul divin.Căci toate catastrofele istorice,în toată crudă lor realitate,au o cauza spirituala,îndepărtarea omului de Creator.În momentul în care “omul” se căiește de păcatele sale,Dumnezeu revarsă din nou mila Lui și,prin” rămășița păstrată prin har”,planul divin se continuă spre desăvârșire.
Despre acesta “rămășiță” și despre rostul ei aflăm mențiuni și în Sfânta Scriptură și în scrieri ale Sfintiilor și în Istorie.
Una dintre discuțiile cele mai ilustrative pentru subiectul tratat a avut loc între Sfântul Serafim din Sarov și discipolul sau Nikolay Alexandrovici Motovilov.În cadrul acelei discuții Sfântul Serafim a făcut una dintre cele mai tulburătoare dintre profețiile sale.
Sfântul a spus că o sută de ani după moartea sa în Rusia va începe o cumplită persecuție împotriva Ortodocșilor,milioane de oameni vor pieri și râuri de sânge vor curge.Dar Dumnezeu va păstra,așa cum a păstrat în vremea Sfântului Ilie,o “rămășiță”.Acea “rămășiță păstrată prin har” va rămâne credincioasă Ortodoxiei și pentru ea prigoana se va sfârșii și Ortodoxia va triumfa deplin.Aceste lucruri s-au întâmplat întocmai.Prigoana bolșevică împotriva Ortodoxiei a încetat și o renaștere Ortodoxă fără precedent se petrece sub ochii noștri.Același lucru se întâmplă și în România.
După persecuțiile împotriva Bisericii,după demolările de biserici,asistăm la o extindere fără precedent a lucrării Bisericii Ortodoxe.Toate bisericile din România au fost reanoite și înfrumusețate,asemenea Manastiriile și multe Mănăstiri noi au fost întemeiate și numărul și calitatea monasticilor a crescut mult.Nu întâmplător Biserica Ortodoxă Română este trupul care se bucură de încrederea unanimă a Românilor.
În același timp însă viață publică si culturala,se poate spune civilizația românescă ,trece prin profundă criză.Amăgirile unei lumi desacralizate sunt răspândite.
Suntem martori și trăitor al unei vremi foarte periculoase.În ciuda abundenței economice,care este totuși relativa și împărțită inegal la limita obscenitatii,lumea este zgudita și în pericol de moarte;în pericolul de a își pierde sufletul .
Teoria “societatii deschise”,concepută de către gânditorul Karl Popper,este întemeiată pe ideologia “relativismului absolut”.Conform lui Karl Popper totul este “relativ” și mai ales Credința.Preluată de către personaje efectiv demonice,între care la frunte se află Soros Gyorgy, această ideologie urmărește distrugerea identității locale,a Credinței,Neamurilor și Familiei.Intelectuali fără suflet și gata să se vândă pentru “treizeci de arginți” vehiculează aceste idei demonice și astfel societatea și civilizația sunt bântuite de aberații tot mai mult țînând de stanism.În aceste împrejurări rolul fiecărei persone este decisive și poate face o diferența,între viață și moarte.
Trebuie să înțelegem bine că împrejurarea că o bună parte dintre Români,sau poate chiar o foarte bună parte,au căzut în amăgirile “globalist-sodomite” nu are nici o importnata.O ideologie bazată pe minciuni și propagandă nu are adâncime,este modă și pulbere.Iar aici din nou trebuie subliniat faptul că starea de Adevăr nu are nici o legătură cu opinia “majorității”;nici una.
Adevărul nu este suma părerilor,Adevărul este o Persoană și este concomitant și Cale și Viață.Atâta vreme cât o “rămășiță păstrată prin har” va există,nu își va “pleca genunchiul lui Baal” nimic nu este pierdut.
În România “rămășița păstrată prin har” se află între cei credincioși,credincioși Ortodoxiei,vetrei,satului,familiei și mail ales,este prezentă această sfântă rămășiță în “țările” românești;din Țara Maramureșului și până în Țara Almajului.Acești oameni nu se cunosc între ei, dar sunt uniți în duh și acoperiți de har.
În urmă cu două mii de ani doisprezece pescari analfabeți au năruit Imperiul Roman.Iar injghebarea globalist-sodomita este o penibilă caricatură în comparative cu Imperiul Roman.Dar ce trebuie să facem este să ne străduim să fim, dacă nu unul dintre “pescari”, măcar urmași al lor,fără frică și fără îndoială și la asta,să știm bine, mila lui Dumnezeu este întotdeauna aproape.

Alexandru Nemoianu
Istoric
USA Michigan


Alexandru Nemoianu    3/27/2024


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian