Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Rom�nii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivďż˝ 2024
Articole Arhivďż˝ 2023
Articole Arhivďż˝ 2022
Articole Arhivďż˝ 2021
Articole Arhivďż˝ 2020
Articole Arhivďż˝ 2019
Articole Arhivďż˝ 2018
Articole Arhivďż˝ 2017
Articole Arhivďż˝ 2016
Articole Arhivďż˝ 2015
Articole Arhivďż˝ 2014
Articole Arhivďż˝ 2013
Articole Arhivďż˝ 2012
Articole Arhivďż˝ 2011
Articole Arhivďż˝ 2010
Articole Arhivďż˝ 2009
Articole Arhivďż˝ 2008
Articole Arhivďż˝ 2007
Articole Arhivďż˝ 2006
Articole Arhivďż˝ 2005
Articole Arhivďż˝ 2004
Articole Arhivďż˝ 2003
Articole Arhivďż˝ 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Revista Ratiunea - 25 de ani . Vârsta rodirilor multiple

Revista-curcubeu,
Revista-zâmbet al lui Dumnezeu

Ieri a fost Ziua Sfinților Mihai și Gavril.
AZI sărbătorim RAȚIUNEA –
publicația fanion a celor mai luminoase aspirații, năzuințe și idealuri ale Spiritului Olteniei.
Adică ale „epicentrului spiritului românesc” (acad. Dan Simonescu), ale „măduvei romanității noastre” (Nicolae Iorga) și ale „spiritului românesc la modul absolut” (Adrian Păunescu).

Fondator și stegar neînfricat al acesteia, Blândul Păstor și realizatorul discret al Revistei RAȚIUNEA – pe care o …tachinează adesea, numind-o ziarul, ziarul meu, în amintirea unor vremuri demult apuse, pe când era lăncier și combatant în linia întâi, spadasin de temut, iubitor de glie strămoșească, infanterist și artilerist de rigoare strategică și tactică admirabilă, NU oriunde ci la cotidianul ÎNAINTE din Craiova, cel mai prestigios regional din Sudul Carpaților Meridionali, apoi la Cuvântul Libertății, primul ziar postdecembrist al Olteniei -, EMIL LĂZĂRESCU a deprins știința și arta de a se înhăma la greul jug al realizării unei publicații demne de a se lua la întrecere cu cele mai vânjoase surate de pe piața românească de presă.
Atâtea câte au fost (multe, incredibil de multe), atâtea câte au mai rămas (pricăjite, cenzurate financiar, bruiate ideologic și cine mai știe din ce alte perspective întunecate).

Merită din plin, EMIL și …detectivii, cum se numea un roman din copilăria noastră, EMIL merită să fie răsplătit, încă de pe acum, din patul germinativ al acestui articol, prin două cuvinte, pe care ne place să le îngemănăm: FELICITĂRI ! BRAVO !.

Ediția specială, pe care ne-o dăruiește acum, marchează împlinirea a 25 de ani și intrarea în cel de-al 26-lea.
Poartă numerele 286-289/ 2023. 48 de pagini. 15 lei.
Imediat, pe același rând, anunțul sec, având virtuți de umor negru oltenesc ori englezesc:
Se difuzează și în diaspora românească.

După subtitlul - cam lunguieț, dar cu miez de foc, ca lubenițele canadiene de pe timpuri -, însă lămuritor: Periodic Național pentru integrarea europeană, apărarea drepturilor omului, promovarea valorilor umane și ocrotirea mediului înconjurător ne frapează, pe prima pagină, cartușul cu litere drapate în culorile magenta, roșu de purpură/ roșu cardinal/ roșu imperial:
Un sfert de veac
de la apariție
în competiția
aspră cu timpul.

În coloana dintâi a primei pagini din periodicul național RAȚIUNEA , fondatorul Emil Lăzărescu, Director General, și-a răsădit, după tradiție, un răscolitor poem: Râvna.
Poem de meditație, cu solid substrat biblic și filosofic, aproape scrâșnit, ca dintr-o zburătăcită, zburlită și zburând-înflorindă așchie de blestem arghezian.
Iată câteva spicuiri edificatoare, din ezoterica poemă în care autorul i se adresează direct lui DUMNEZEU:
„Am voit să ating râvnitul pisc în cuvânt
cel al Tău de-nceputuri
și-ndată m-ai amuțit să-nțeleg
m-ai prefăcut în stană
de piatră !

Mi-am zis să mă-ntrec
pe coama Dealului Mare cu fulgerul
(…)
Mai gândisem cum din drumul lor
să opresc brusc izvoarele
pâraiele și râurile fluviul
spre-atâtea rodiri
să se mai odihnească și ele !
(…)

Am mai ales cârtița
s-o prefac într-o pasăre albă
și-n zborul ei tectonic pe sub pământ
m-ar fi orbit definitiv
când tocmai să pun punct
poemului acesta !”

După suita de încercări, sortite toate să se blocheze în stânca zădărniciei -, strofa de încheiere se plasează sub același zăbranic suprarealist, provocându-i, parcă, până și pe inițiații în domeniu:
„Dă-mi Tu Doamne
după voie ce crezi
fără ca-n toate smeritul
nimic să-ți mai cer !”.

Doar două texte – substanțiale, ce-i drept – găzduiește coperta de deschidere a Ediției speciale a RAȚIUNII :
• A 25-a aniversare pe fundamentul și mai puternic al perspectivei, semnat de prof. Univ. dr. ing. Ion Bold, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești”, laureat al premiilor Academiei Române, AGIR, ASAS, AOȘR. ;
• Performanța de a rezista timpului pe tărâmul jurnalismului ziditor, semnat de Mircea Pospai, președintele Filialei „Tudor Arghezi” Craiova a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Bogat ilustrată și incluzând pagini în policromie, ediția aniversară a periodicului național RAȚIUNEA totalizează 43 de articole, unele desfășurate pe câte două-trei pagini de tabloid (A3, formatul revistei craiovene). Altele de numai un sfert ori o jumătate de pagină.
În ansamblu, ele ilustrează un registru jurnalier amplu, nu puține având valențe de studii academice, analize și sinteze de referință, eseuri, investigații de profil, reportaje, interviuri, articole de atitudine civică fermă, câteva chiar cu virtuți pamfletare.
Dacă ar fi să stabilim o ierarhie, în ceea ce privește acuitatea demersului gazetăresc, consistența și expresivitatea irefragabile, pe poziția cea mai înaltă situăm cele trei pagini semnate de Petre Gigea-Gorun, ex-consilier de stat al Președintelui României, ministru de finanțe și ambasador.
Cu exactitate și modestie (exagerată, dusă până în pragul smereniei), Excelența Sa și-a ales ca titlu al celor trei pagini: Scriitorul și jurnalistul NICOLAE DRAGOȘ într-o autentică fișă biografică.
Sinteza pe care o realizează Petre Gigea-Gorun, acompaniată de o suită de judecăți de valoare proprii, la obiect și pertinente, tinde să fie exhaustivă -, fiind, totodată, însoțită de nouă fotografii-document foarte binevenite.
*
Unsprezece personalități își exprimă punctele de vedere în cele patru pagini grupate sub genericul Periodicul național RAȚIUNEA la un sfert de veac de la apariție.
În ordinea publicării, acestea sunt: Petre Gigea-Gorun, Carmen-Cristina Ștefănescu (care, în pag. 48, încheie ediția cu un virulent material intitulat Cînd „blazonul” de farmacist este terfelit chiar de către acesta), Prof. univ. dr. Ion Țolea, Marin Dumitru, Letiția Lucia Iubu, Rodica Pospai-Păvălan, Ionuț Adrian Pătularu, Constantin Saliu, Elisabeta Gina Saliu, Dan Lupescu, Val Condurache.

Materiale percutante, incitante - și, nu rareori, cuceritoare - semnează: Dr. ing. Constantin Moșoiu, Ștefan Tunsoiu, Prof. dr. Tudor Nedelcea, Ștefan Davidescu, Nicolae Istudor, Ion Boldescu, Prof. Ion Ionescu, Jurist Ion M. Ungureanu-Țicleni, Cezar Milescu, Emil Lăzărescu, Dan Dimian, Dr. farmacist Floriana Elvira Ionică, Mircea Pospai, Dr. Florin Chichea, Prof. dr. Rodica Pospai-Păvălan, Prof. dr. Adrian Năstase -, ca și o parte dintre cei amintiți de noi în frazele anterioare, autori care …recidivează (ca și subsemnatul, despre Constantin Câșlaru și Camil Poenaru) în mai multe tronsoane ale revistei RAȚIUNEA.
Acest periodic național s-a dovedit,
în cei 25 de ani de apariție neîntreruptă,
imprimat pe hârtie,
un veritabil far călăuzitor
în varii domenii ale cunoașterii
și de interes civic major,
un inspirat
Mesager al Luminii
Găsim de cuviință să adăugăm
fugarei noastre prezentări
următoarele judecăți de valoare.
Într-o lume nebună, nebună, nebună de legat, în care războaiele meteorologice, cyber și hibride, crizele de tot felul, ștergerea de creiere, manipularea, dictatul minorității în fața majorității, gogorița democrației – care zace, pe marginea drumului, ca o scroafă indecentă, cu cracii în sus, așteptând să fie violată de te miri cine -, se mai întâmplă și minuni.
DA, minuni.

Dincolo de pâinea și circul (pseudo…) - pe care autoritățile, efemere și vraiște, cinice și sataniste, reptiliene și violente, practicând tâlhăria, jaful, hoția la drumul mare, ni le oferă zi de zi –, a te încumeta să realizezi o revistă, un periodic cu aspirații naționale ar putea să pară un vis zburdalnic, o țintă demnă de celebrul Don Quijotte, cel ce se duela cu morile de vânt, văzute ca uriași dușmănoși.

Iată că, la Craiova, se întâmplă, în deceniile din urmă, astfel de minuni. Una dintre ele i se datorează domnului Emil Lăzărescu, temerar vizionar într-ale scrisului, jurnalist împătimit, scriitor tenace, luând în piept toate vicisitudinile acestor vremuri năbădăioase, sculate, răsculate împotriva oricăror idealuri nobile ale omului și omenirii.
El este motorul cu uriașă ardere internă și acceleratorul de particule care stârnește, coagulează și pune la lucru energii incredibile – ale sale, ale distinsei sale Doamne: Constanța, ale fiilor: Ovidiu Ilie Lăzărescu și Liviu Sebastian Lăzărescu, ale tehnoredactorului Val Corneanu și, nu în cele din urmă, ale fermecătoarei profesoare de engleză, franceză și spaniolă Carmen Cristina Ștefănescu, ea însăși autoare de scrieri jurnaliere și de genuri literare ultrascurte, din sfera satirei și umorului.
Doamna Carmen, publicist comentator, a preluat din mers misiunea de editor coordonator (secretar general de redacție) pe care o avusese regretatul nostru coleg și prieten Viorel Forțan, trecut rapid la cele veșnice în august 2022.

Așadar, periodicul național RAȚIUNEA trăiește, în aceste zile, un moment aniversar, de care ne bucurăm cu toții, alături de ei, și noi, ceata de colaboratori consecvenți, altfel zis Familia lărgită a acestei reviste.

În contextul în care, la Craiova, apar publicații de percutanța unor:
Mozaicul (una dintre cele mai vechi din spațiul românesc, fondată de C. Lecca în 1838 și reînviată, după decembrie 1989, de prof. Nicolae Marinescu),
Ramuri (cel mai longeviv mensual din zonă, condus, acum mai bine de un secol, de uriașul istoric și savant Nicolae Iorga, care a impus semănătorismul în literatura română, adică regăsirea și cultivarea ardentă a obârșiilor),
Scrisul Românesc (girată de prof. univ. dr. Florea Firan, laureat al Academiei Române, decanul de vârstă al criticilor și istoricilor literari din Sudul Carpaților Meridionali),
LAMURA (serie nouă, pe care am realizat-o din 2001 până în 2017, împreună cu Ovidiu Ghidirmic, Romulus Turbatu, Ilarie Hinoveanu, trecuți intempestiv în eternitate) -,
în acest context, așadar, RAȚIUNEA a constituit și constituie o apariție demnă de luat în seamă și de prețuit, un stindard de verticalitate intelectuală și civică, un model de promovare și susținere a conștiinței naționale de cea mai înaltă altitudine spirituală.

Cu un profil editorial complex, incitant și, nu rareori, de-a dreptul cuceritor -, RAȚIUNEA apare în format tabloid (A3), în minimum 48 de pagini.

Este, în bună măsură, o revistă pentru toate vârstele și pentru toți membrii unei familii de români autentici, care se întreabă periodic, pentru a nu-și pierde identitatea: De unde venim ? Cine suntem? Încotro mergem ? .

Modelul pe care, se pare, că l-a avut în subconștient Emil Lăzărescu a fost cel conferit de vestita Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicată la Brașov, între 2 iulie 1835 și 24 februarie 1865, de George Barițiu, apoi de Iacob Mureșanu.

Liniile de forță ale publicației transilvane, valabile și astăzi, și pe care le urmează cu osârdie, inspirație și inteligență profesională Emil Lăzărescu pot fi sintetizate astfel: revistă românească având un evident profil cultural, menită să susțină substanțial rolul educativ și cetățenesc al teatrului, literaturii și artelor în genere, organizarea temeinică a învățământului și a tuturor activităților social-economice și administrative, bătălia necontenită pentru unitatea și cultivarea Limbii Române (cu atât mai ardentă, de 33 de ani încoace, când englezismele de tot felul și termenii cibernetici au invadat, până la sufocare, creația de geniu absolut a neamului nostru: Româna !).
Nu în cele din urmă, revista RAȚIUNEA se plasează, aproape permanent, în prima linie a frontului pentru promovarea literaturii contemporane originale, ca și pentru conservarea și perpetuarea culturii tradiționale.
În totul, periodicul național RAȚIUNEA a fost, încă de la începuturi, este și suntem convinși că va rămâne un admirabil Mesager al Luminii.

Ar face foarte bine dacă ar rezerva măcar două pagini, din fiecare ediție, colaborării cu Cenaclul Epigramiștilor Olteni și Revista Cugetul, ctitorite de Excelența Sa Petre Gigea-Gorun, ministru și ambasador, scriitor polivalent, autor a peste 60 de cărți.
Literatura cu profil satiric și umoristic, caricaturile, jocurile de rebus, integrame, sudoku ar îmbogăți, indiscutabil, profilul enciclopedic al revistei noastre, RAȚIUNEA, în care se regăsesc mulți dintre membrii Intelectual Club „Mihai Viteazul” din Craiova, condus de dl. general ® Gheorghe Vache Popa și de ec. Matei Vodislav.

În aceste clipe aniversare:
La Mulți Ani, tuturor !

..//..
DAN LUPESCU

Dan Lupescu    11/9/2023


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian