Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2023
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Rugăciunea Inimii

Mă îmbrac în liniștea cerului
coborâtă în Casa Ta, Doamne,
și ascult în mine Pacea Luminii Tale.
Trimit rugăciunea inimii
și mă las pe sărutarea pământului
cu dragostea mea.
Doamne! În casa inimii mele
a intrat lumea și a lăsat praful pe masă,
iar cu ochiul tăcerii
a urcat furia lui mintea mea
ca să lase între mine și Tine,
izvorul furtunilor oarbe.
Doamne! Eu sunt copilul viscolit în ceața lumii!
Privește în inima mea
și scapă-mă din brâul pământului
că mă îmbracă în veșminte străine
și frigurile mă lovesc în suflet până îngheț
în munții lui de plăceri.
Adu-ți aminte de mine, Doamne
și nu mă lăsa în arderea durerilor!
Doamne, din lutul acesta, te caut
să îți spun că îmi este dor de Tine
de când m-am pierdut în vântul tăcerii.
Te rog, Doamne, ascultă rugăciunea inimii mele
că m-am întors ca să mă prind în dragostea Ta.
Doamne ! Îți mulțumesc pentru bunătatea Ta,
care îmi luminează calea, către Viață.
Amin!


PRAYER OF THE HEART

I dress in the quiet of Heaven
descended into Your Home, Lord
and I listen to the Peace of Your Light in myself.
I send the prayer of the heart
and I leave myself on the kiss of the earth
with my love.
Lord! The people came into the house of my heart
and left the dust on the table,
and with the eye of silence
his anger raged up in my mind
to leave the source of the blind storms
between me and You.
God! I am the child blizzard in the mist of the world!
Look into my heart
and drop me of the belt of the earth
because it dresses me in foreign clothes
and the colds hit my soul until I freeze
in his mountains of pleasure.
Remember me, Lord
and do not let me burn in pain!
Lord, from this clay, I'm looking for you
to tell you that I miss you
since I've lost myself in the wind of silence.
Please Lord, listen to the prayer of my heart
that I came back to get caught in Your love.
Lord! Thank you for Your kindness,
that enlightens my path to Life.
Amen!ASTÃZI MÃ STRÃBATE NEMURIREA

Astăzi nu mă reazem de viața ce trece
ca firele razelor verzi de vise aprinse cu noi,
ci fac drum întors în mine.

Mă înalț ca liniștea din sufletul lunii
și te chem ca să vii cu o mână slăvită de gânduri
să te înalți ca munții așteptărilor.

Îngerii Luminii se arată valuri, valuri…
O! Ce firesc mă străbate nemurirea
în nuntirea înflorită dintr-o izvorâre eternă.


TODAY, IMMORTALITY PASSES THROUGH ME

Today I do not lean myself towards the passing life
like the wires of the green rays of dreams lit with us,
but I make my way back inside me.

I ascend like the peace of the soul of the moon
and I call you to come with a glorious hand of thoughts
to rise up as the mountains of expectations.

Angels of Light appear like waves, waves ...
Oh! What naturally immortality penetrates me
in the blooming wedding of an eternal spring.


VINO LA NUNTA IUBIRII

Cu visele nopților curg diminețile
în valul de nori sărutat de lună
de mă calcă pe nerv tăcerea zorilor
când zâmbetul tău se dezbracă de cântec.

Ascunde-mi în grădina focului durerile
și lasă izvoarele ploilor deschise
că la nunta nopții a venit luna iar stelele
au răsărit în pieptul miresei.

Câte miresme s-au răspândit în poarta cerului!
Dezleagă, dezleagă noaptea de vis
și vino, vino la nunta iubirii.


COME TO THE WEDDING OF LOVE

The mornings flow with the dreams of the night
in the wave of clouds kissed by the moon
that the silence of dawn irritates me
when your smile takes its song off, like a dress.

Hide my pains in the garden of fire
and leave the springs of rains open
because the moon came at the wedding of the night
and the stars rose into the bride's chest.

So many scents have spread into the gate of the sky!
Untie the night of dream, let it free,
And come, come to the wedding of love!


Manuela Cerasela Jerlăianu

Poetical Bridges – Poduri lirice, Vol.II, Scripta manent Publishing House Ltd, Napier, New Zealand

Traducere în limba engleză: Valentina Teclici

Manuela Cerasela Jerlăianu    10/27/2023


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian