Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2023
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
"Contemporani în mileniul III" o carte de Liliana Popa

ARGUMENT

Sǎ treci printre semeni cu ochii sufletului larg deschisi, nu-i chiar la îndemâna orisicui. Mai întâi ar cam trebui ca sufletul sǎ vadǎ si sǎ aibǎ întelepciunea trestiei gânditoare care stie (o, cum mai stie!) cǎ le cœur a des raisons que la raison ne connait pas.

Liliana Popa este o astfel de trestie care nu se multumeste cu învelisul tuturor vǎzutelor ci cautǎ miezul bun al lucrurilor în chiar alcǎtuirile umane care dau timpului pe care-l traverseazǎ mǎsurǎ si înteles.
Mozaic viu format nu din pietricele si sticlǎ coloratǎ ci din oameni care prin ceea ce sunt aduc un cât de mic adaos lumii de frumuseti, volumul de interviuri "Comtemporani în Mileniul III" (ajuns, iatǎ, la cel de al treilea volum) este o frescǎ a vremii noastre pe care autoarea o întregeste provocându-si alesii la adevǎrate spovedanii ca tot atâtea nuante ale întâmplǎrii cu numele de viatǎ, ca tot atâtea elemente dintr-un puzzle ale cǎrui piese gata alcǎtuite poartǎ câte un nume de om: Narcis Dorin Ion – istoric, slujitor al artelor, paznic de far la Muzeul Peles; Manuela Cernat – critic de teatru, care nu despre ea vorbeste ci despre acei regizori – Pygmalionii fǎrǎ de care un text dramatic n-ar ajunge spectacol (a se vedea portretul pe care i-l face regizorului Dan Pita care astfel devine si el parte a viului "dictionar"); Matei Visniec – profesorul de limba românǎ plecat din România anilor ’80 în Franta unde avea sǎ devinǎ mult apreciatul dramaturg ale cǎrui piese, traduse si interpretate pe mai toate scenele lumii care mai cuvântǎ, continuǎ în stilul care-i este propriu voga de care s-au bucurat (si încǎ!) un Ionesco, un Cioran – români de-ai nostri de notorietate internationalǎ pe care si i-a adjudecat literatura francezǎ ca sǎ nu se simtǎ exilat hobiteanul sculptor în universul multilingv al artelor… Dacǎ la ceilalti intervievati Liliana Popa simte nevoia sǎ intervinǎ cu întrebǎri întru relansarea dialogului, la Matei Visniec „spovedania” este lǎsatǎ sǎ curgǎ lin, firul povestii asternându-se ca-ntr-o poveste cu înainte mult mai este. Si pe bunǎ dreptate fiindcǎ scriitorul este în plin elan creator iar nouǎ – comporanii sǎi, nu ne rǎmâne decât sǎ invocǎm timpul sǎ aibǎ rǎbdare cu acest trǎitor cu capul în lunǎ, ales între alesii creatori de dramaturgie contemporanǎ; Mihaela Albu – neobositǎ jurnalistǎ si fondatoare de reviste de limba românǎ prin toate zǎrile pe unde au purtat-o pasii de visiting profesor prin cele universitǎti de peste Atlantic; Serban Filip Cioculescu – fiu si nepot de cǎrturari de elitǎ, el însusi continuator si pǎstrǎtor al nobilei zestre de culturǎ cu care a fost „împovǎrat”; Pavel Susarǎ – depozitar al unei vaste culturi europene, redutabil critic de artǎ; Aura Christi – fragilitate si fortǎ poeziei, voce limpede în corul zgomotos al poetilor care nu contenesc sǎ se caute printre cuvinte înnegrind albul versurilor cu banalul prozei…

Cum anul 2023 a fost anul Urmuz – 140 de ani de la nastere si 100 de ani de la moartea acestui mare neînteles de care stie o lume întreagǎ, doi dintre prezentii în volumul Lilianei Popa vorbesc despre Urmuz – Narcis Zǎrnescu, autodidactul mândru (numele i se potriveste mǎnusǎ!) cǎ îsi datoreazǎ doar siesi bogǎtia de cunoastere acumulatǎ în ani (poate putin si dascǎlului care i-a descifrat primele litere si miracolul lecturii de mai apoi…) si Marian Nencescu, scriitor botezat în apele adânci ale filozofiei.

Un grupaj special pe care l-as numi „coltul artistilor din lumea teatrului contemporan” este alcǎtuit din stele omenesti de toate mǎrimile: Alexa Visarion, regizorul, vorbeste cu atâta cǎldurǎ despre prieteni si prietenie cât spre a da „râsului o bogǎtie de lacrimi”, aduce sub ochii sufletului nostru portrete de actori si regizori dǎltuite în iubire de multe carate – inegalabilul George Constantin, inclasabila Cǎtǎlina Buzoianu, Dan Micu – regizor a cǎrui gândire „ilumina ideile mergând dupǎ stele cǎzǎtoare.” ; Alexander Hausvater, regizorul intrat cu acte-n regulǎ si în regatul literaturii si asteptând supusii cǎrora cetitul cǎrtilor le este încǎ cea mai de folos zǎbavǎ; Rodica Mandache – actritǎ de petalǎ si de rouǎ cu vocea ei de înger suav prihǎnit de armonia rostirii; Ioan Andrei Ionescu – actor de putinǎ vreme mereu tânǎr, mereu altul; Niculae Urs – scenarist, regizor, actor – reflectare fidelǎ a lui Nenea Iancu, cel cu care se si aseamǎnǎ izbitor, realizând pe scenǎ un Caragiale altfel întru încântarea publicului spectator „cǎlǎtorit” cu gândul într-o lume care a uitat sǎ mai apunǎ.

Alte personalitǎti urmeazǎ sirul întregitor de chipuri de pe canavaua acestui volum: Sorana Georgescu-Gorjan, scriitoare, închinǎtoare la zeul sculpturii moderne – Brâncusi, fiica inginerului Stefan Georgescu-Gorjan, colaborator al magului de la Hobita; Alexandru Constantin Chitutǎ – scriitor; Gabriela Dobre – mezzosopranǎ si poetǎ; Mihai Surubaru – artist sculptor, poet în neostoitǎ luptǎ cu „fortele strigoniene”; Paula Craioveanu – poetǎ a picturii cu, temǎ predilectǎ, nudul feminin ca mǎsurǎ si simbol al perfectiunii; Denis Dinulescu – jurnalist si dramaturg; Gilda Lazǎr – oscilând cu gratie între canto, teatru, învǎtǎmânt, diplomatie; Virgil Stefan Nitulescu – director al Muzeului acela în care „exponatele sunt creatii originale iesite din mâna, din sufletul si din rǎrunchii acestui popor, într-o clipǎ de încordare si spontaneitate care a durat douǎ mii de ani” (Marin Sorescu dixit).

În partea finalǎ a volumului sunt inclusi invitatii de onoare ai autoarei – „Prietenii mei, scriitorii”, cum îi numeste Liliana Popa pe cei creatori de cuvânt care fac parte din cenaclul „Poetii Cetǎtii” care, sub coordonarea sa, sunt voci distincte în foarte ofertantele întâlniri literare de la MLR, Casa Arghezi Mărtisor, Muzeul Satului, MTR, Cetatea Sighisoarei, Centrul Cultural Busteni, Palatul Brâncovenesc Mogosoaia, autori ale cǎror scrieri s-au bucurat de pertinente cronici literare: Corina Dasoveanu – prozatoare de mare fortǎ epicǎ; Silvana Andrada Tcacenco – poetǎ-n toate cele, cântǎreatǎ cu timbru de miere si descânt; Olga Delia Mateescu – scriitoare în a cǎrei creatie se ghiceste omul de teatru, scenograful atent la fiecare detaliu în mǎsurǎ sǎ dea consistentǎ si farmec decorului ca loc unde se întâmplǎ ceva; Issabela Cotelin – poetǎ pentru care cuvântul nu-i decât rǎsfrângere în cânt de tǎceri grǎitoare; Marina Costa – prozatoare nǎscutǎ, nu fǎcutǎ; Ecaterina Popescu-Botoncea – medic-scriitor din marea familie de creatori de frumusete a purtǎtorilor de halate albe care nu ignorǎ nici putetea cuvântului-rugǎ la Cel care tine universul fǎrǎ margini la degetul Lui mic; Ion Toma Ionescu – luciditate si acuratete în idei; Mihai Traistǎ - un prozator de poeveste ce povesteste cu atâta talent încât ai impresia că totul se întâmplă aivea,Mihai Traistă este si poet si dramaturg, piesele sale fiind montate pe scenele din tară.Gabriela Tǎnase – gratie femininǎ topitǎ în rostire; Dan Ioan Marta – întelepciune cântǎtoare, elegantǎ si fortǎ de redare a emotiei lirice; Florentin Streche - spirit înalt si fin "in medias rex", Cristiana Memesis, Marius Costache, Gratiela Avram, Erika Blaj, Constanta Popescu – poeti fǎrǎ rest, oglinzi ale ideilor vǎzute cu sufletul.
Cu Daniela Achim-Harabagiu, Agnes Andrei si Mihai Cǎtrunǎ, ultimii (dar nu cei din urmǎ!) din grupul de prieteni, artisti ai formelor si imaginilor colorate ale lumii de semne si simboluri în care suntem spre a fi cu adevǎrat, se încheie volumul trei alvolumului "Contemporani în mileniul III".

Îngǎduiti si subsemnatei sǎ-si afle loc în amintitul volum între privilegiatii contemporani de care mileniul trei va trebui cândva sǎ-si aminteascǎ fie si în treacǎt, cu nostalgie ori cu un surâs binevoitor sau indiferent de fiinte super-robotizate cǎrora poezia nu le-ar spune nimic, cǎ au trecut si ei… cu aproximatie prin deceniul al treilea, cu credinta nestrǎmutatǎ în adevǎrul din spusa marelui poet al iubirilor gingase, Ovidiu cel exilat la Tomis din Roma imperialǎ care nu i-a înteles rugul iubirii din celebra lui Ars amandi – Carmina morte carent/ Poezia nu cunoaste moarte.
Noi credem cǎ frumusetea nu are moarte cât vor fi pe pǎmânt oameni care sǎ o slujeascǎ.

.....................


N.N.
Volumul "Contemporani în mileniul III" de Liliana Popa a fost lansat in 18 septembrie 2023
la Muzeul Municipiului Bucuresti - Palatul Sutu
Vezi imagini la rubrica Evenimente culturale

Paula Romanescu    9/20/2023


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian