Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2023
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Un nou volum - De ce? / Why? de Elena Liliana Popescu

Misiunea internationalizării

Elena Liliana Popescu este un adevărat poet international. De la participarea în persoană (nu doar prin platforme electronice) la conferinte, simpozioane si festivaluri literare internationale unde si-a prezentat creatia literară, până la traducerea si promovarea în reviste românesti din tară si din străinătate a zeci de poeti din multe tări ale lumii si desigur prin traducerea si publicarea propriei sale poezii dincolo de hotarele României, pe mapamond, si până la organizarea de evenimente literare internationale, cum este ziua internatională a poeziei, ea si-a construit cu perseverentă si meticulozitate un profil international demn de invidiat dar în acelasi timp devenind un model despre felul în care trebuie lucrat ca literatura română să aibă o cât mai mare vizibilitate în lume.
Elena Liliana Popescu a făcut din această muncă o misiune în care crede si care iată continuă să dea rezultate. Acest volum, De ce? / Why?, reprezintă un foarte clar quod erat demonstrandum.
Si el mai confirmă un lucru: omul este orientat în chip ontologic spre întâlnire. Orice autor se adresează unui tip de cititor si deci initiază o întâlnire.
Elena Liliana Popescu internationalizează dimensiunea existentială a întâlnirii. Acest lucru o singularizează si o situează între deschizătorii de drum.
Este important de remarcat faptul că autoarea poeziilor nu este afiliată cu strictete unui anumit cerc, asociatie, organizatie, ci si-a creat propria sa retea literară si a reusit să facă ceea ce organizatii si cercuri de traditie nu au reusit.
Titlul volumului indică cheia filosofiei. Meister Eckhart si apoi Nietzsche au considerat că fără „de ce?” nu există filozofie. Ideea de bază: să ai un „de ce” pentru orice. Pentru orice lucru. Nu asuma doar, nu trăi în siaj, nu lua lucrurile ca pe un dat, ci personalizează-le prin această întrebare fundamentală.
Elena Liliana Popescu face acest lucru prin reflectia ce este parte integrantă a poeziei sale.
O felicit pe autoare pentru această reusită si, acum la început de an, îi doresc pe mai departe acelasi curaj si perseverentă în misiunea ei de a naviga pe un vapor cu nume românesc pe mările si oceanele lumii.
Theodor Damian

The mission of internationalization

Elena Liliana Popescu is a truly international poet. Participating in person (not only through electronic platforms) at conferences, symposia and international literary festivals where she presented her literary creation, translating and promoting in Romanian magazines in Romania and elsewhere dozens of poets from many countries of the world, and of course translating and publishing her own poetry beyond the borders of Romania, all around the world, and organizing international literary events, such as the international poetry day, she has built with perseverance and meticulousness an enviable international profile while at the same time becoming a model for working towards a greater visibility in the world of Romanian literature.
Elena Liliana Popescu has made this work a mission in which she believes and which continues to give results as shown clearly by this book, De ce? / Why? Quod erat demonstrandum.
It also confirms something else: man is ontologically oriented towards the encounter. Any author addresses a type of reader and therefore initiates a meeting.
Elena Liliana Popescu internationalizes the existential dimension of the meeting. This singularizes her and places her among the trailblazers.
It is important to note that the author of the poems is not strictly affiliated with a particular circle, association, organization, but has created her own literary network and has managed to do what organizations and circles of tradition have failed to do.
The title of the book indicates the key to philosophy. Meister Eckhart and later Nietzsche considered that without the "why?" there is no philosophy. The basic idea: have a "why" for every thing. For everything. Don't just assume, don't follow in someone else’s wake, don't take things as a given, but personalize them through this fundamental question.
Elena Liliana Popescu does this by the reflection that is an integral part of her poetry.
I congratulate the author for this success and, now at the beginning of the year, I wish her the same courage and perseverance in her mission to sail on a ship with a Romanian name on the seas and oceans of the world.

Theodor Damian


Te-am recunoscut

Te-am recunoscut
în chipul mamei mele,
care mi-a dat sângele ei,
pentru a mă naste,
cântecul ei de leagăn
pentru a creste,
si viata ei,
pentru a întelege,

Te-am recunoscut
în chipul fiului meu,
care mi-a dat candoarea lui,
pentru a renaste,
visele lui,
pentru a mă regăsi,
si revolta lui,
pentru a întelege,

Te-am recunoscut
în chipul prietenului meu,
care mi-a dat forta lui,
pentru a continua,
sperantele lui,
pentru a le realiza împreună,
si indiferenta lui,
pentru a întelege,

Doar atunci când
Te-am recunoscut
în chipul Învătătorului,
care mi-a dat stiinta Ta
pentru a mă cunoaste,
iubirea Ta,
pentru a întelege
si tăcerea Ta
pentru a fi...


De ce?

De ce atâtea cuvinte
pentru a căuta
ceea ce ele ascund?

De ce atâta introducere
pentru a afla
ceea ce este necesar?

De ce atât balast
pentru a descoperi
ceea ce el acoperă?

De ce trebuie să cunosti
ceea ce doar uitând
te-ar ajuta să stii?

De ce trebuie să speri
ceea ce doar nedorind
ai putea să obtii?

De ce această revoltă?
Poate, doar, pentru
a mă-mpăca cu mine însumi...

I recognized you

I recognized You
in the image of my mother,
who gave me her blood
so I can be born,
her cradle song
so I can grow.
and her life
so I can understand,

I recognized You
in the image of my son,
who gave me his honesty
so I can be born anew,
his dreams
so I can find myself again,
and his rebellion,
so I can understand,

I recognized You
in the image of my friend,
who gave me his strength
so I can carry on,
his hopes
so we can both fulfill them,
and his indifference,
so I can understand,

Only when
I recognized You
in the image of my Teacher,
who gave me Your wisdom
so I can know myself,
Your love
so I can understand,
and Your silence,
so I can Be.Why?

Why so many words
to seek
what they hide?

Why so much preparation
to learn
what is necessary?

Why so much excess
to discover
what is covered?

Why the need to learn
what, only when it is forgotten,
would help you know?

Why must you hope
for what, only by not wanting,
you could attain?

Why this torment?
Perhaps, only to find peace
with myself...


English version: Adrian George Sahlean


Theodor Damian    10/30/2022


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian