Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2023
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Suntem contemporanii unui cărturar de factură renascentistă cu o operă uriasă - Ștefan Dumitrescu

Ștefan Dumitrescu s-a născut în anul 1950 într-un sat din Vâlcea. A absolvit Universitatea București, Facultatea de Filosofie și a fost toată viața profesor de Psihologie, Pedagogie, Practică pedagogică, Logică, Economie, Limba și Literatura română A început să scrie de mic, a debutat de tânăr, în revistele literare Amfiteatru, Ramuri și Luceafărul, Contemporanul, România literară. A scris poezie (20 de cărți), teatru (15 piese), roman (15 romane de mari dimensiuni, inclusiv continuarea demersului din 1975 al lui Marin Preda: Delirul 2), 15 volume de povestiri și eseistică (zece cărți). Notăm aici: „Dicționarul complet al dramaturgiei lui I L Caragiale”, Editura Conphis, Vâlcea, 2000, „Psihanaliza și filozofia operei Amintiri din Copilărie”, a lui Ion Creangă, editura Didactica Nova, Craiova 1999, „O nouă interpretare a poemului „Luceafărul”, de Mihai Eminescu”, editura Origini, „Mihai Eminescu - Un Iisus al poporului român”, Editura Armonii culturale.

Ștefan Dumitrescu este membru al Uniunii Scriitorilor din România. În anii 90 ai secolului trecut a fondat Biroul de Viitorologie de la București, al cărui Președinte este și în prezent. Lucrările scrise sau girate de el pe acest fronton ar schimba chipul României de azi și ar reorienta soarta planetei, dar așa cum știm din istoria omenirii, ceea ce e simplu și curat în plan teoretic nu este acceptat decât foarte greu și târziu. Iată: „Psihologia și Pedagogia poporului român”, „Explicarea poporului român”, „Filozofia destinului românesc”, „O nouă Teorie despre Reforma învățământului”, „Știința Reformei Sistemelor socio-economice naționale și a subsistemelor lor”. „Manualul Revoluției autentice și pașnice”, „Știința salvării Civilizației umane”, „Salvarea Planetei noastre”, „O nouă Teorie despre Materie și Univers” etc.
În lumea politică la noi, la români, trădarea este Legea Supremă, consideră Ștefan Dumitrescu. Individualita, egoplasmul și axiofagia fac ca noi, indivizii români, să nu ne unim, să ne dezbinăm între noi. Asta a dus la faptul că noi nu suntem o societatea unită, monolitică, ci suntem o societate dezbinată. Patologia aceasta a numit-o Atomita. Suntem un popor bolnav de atomită, conchide el.

Unui creator cu o asemenea operă i s-ar fi cuvenit studii pe măsură, dar poate că viețuirea sa în provincie l-a făcut adesea uitat. La debut a fost salutat cu surle și trâmbițe de Nichita Stănescu, Miron Radu Paraschivescu, Ana Blandiana, Adrian Păunescu și alții. Peste ani, Ion Zubașcu reia: "Ștefan Dumitrescu: În tot ceea ce faceți și gândiți aveți mai degrabă aura unui întemeietor. Cred că ar trebui să faceți școală în jurul dumneavoastră, lucrând direct asupra destinelor vii prin elevii care ar putea să vă continue lucrarea, întemeind cetăți de spirit la fel de durabile ca și cele create la umbra măslinilor antici. Trăim vremuri prea mărunte și interesate pecuniar ca să găsiți o revistă deschisă imediat spre ceea ce gândiți. Singura soluție ar fi să vă adresați unei edituri ca Humanitas, care ar putea fi interesată de anvergura viziunilor dumneavoastră." ION ZUBAȘCU, scriitor, Revista Magazin, nr. 4, 1993.

“Poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar, filozof, analist politic, omul acesta atât de cuminte, cu o expresie de copil care se miră veșnic, este una dintre cele mai ardente și mai neliniștite conștiințe ale veacului lui. Când românii îl vor cunoaște cu adevărat, în toată adâncimea și profunzimea operei lui pe Ștefan Dumitrescu, se vor mira că un scriitor de talia lui Thomas Mann, a lui Albert Camus s-a aflat, fără să-l cunoască, printre ei. La sfârșitul acestui veac, Ștefan Dumitrescu este vârful de lance al literaturii române împlântat adânc în universalitate. L-aș compara cu Mircea Eliade, dacă nu aș ști, cunoscându-i o mare parte din operă, că Ștefan Dumitrescu nu seamănă decât cu el însuși. Francesca Pini, Prof univ. dr, critic literar, coperta a IV-a a cărții “Matca ancestrală”, 1993.

În 2010, Societatea Scriitorilor Români din Basarabia, prin președintele Mihai Ciubotaru, îl propune pentru Premiul Nobel.
NOBEL
Det Norske Nobelinstitutt
Henrik Ibsens gate 51,
N-0255 OSLO
+47 22 12 93 10 FAX
SOCIETATEA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN BASARABIA
PROPUNEREA PENTRU DECERNAREA PREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURĂ SCRIITORULUI ROMÂN, ȘTEFAN DUMITRESCU, ADRESATĂ COMITETULUI PENTRU DECERNAREA PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ DE LA STOCKHOLM
Societatea Scriitorilor Români din Basarabia, ce are drept scop dezvoltarea procesului literar, consolidarea și renașterea spiritualității românești în Moldova, educația patriotică în baza tradițiilor istorice naționale, educația lingvistică a tuturor generațiilor, cultivarea în rândurile membrilor asociației a eului și tradițiilor strămoșești, îl propune pe Scriitorul Ștefan Dumitrescu atenției Comitetului pentru Acordarea premiului Nobel, de la Stockholm.
Motivația propunerii noastre: în timpul de față scriitorul Ștefan Dumitrescu este un scriitor cu o vastă și profundă operă literară. Impresionează foarte mult profunzimea gândurilor sale referitor la destinul ființei umane, dragostea lui nețărmurită față de Măria sa, Omul.
Scriitor total și om total, Domnia sa a marcat literatura noastră contemporană, creând opere nepieritoare, ce au o valoare universală.
Îi urăm mari succese în drumul lui nobil către obținerea premiului Nobel pentru literatură.
Dumnezeu să-l binecuvânteze!
MIHAI CIUBOTARU
PREȘEDINTE AL SOCIETĂȚII SCRIITORILOR ROMÂN DIN BASARABIA
20 septembrie 2010, str. Albisoara 84/5 ap. 13, MD-2005, mun. Chișinău, R. Moldova

Îmbucurător este că opera sa a început să fie bine receptată în exterior, fiind tradus deocamdată în China, în Vietnam, în SUA.
Cred că i-ar trebui unui cititor mai mult de un an ca să-i citească opera lui Ștefan Dumitrescu. Dar dacă ar exista un asemenea cititor care i-ar citi cărțile de poezie, cărțile de povestiri, romanele, piesele de teatru ar avea în fața ochilor o viziune de o măreție impresionantă, superbă și tragică, plină de lumini orbitoare, de adâncimi înfricoșătoare, de frumuseți de nedescris și de mister. Dacă în volumele de poezie pentru copii suntem fascinați de gingășia și de puritatea versurilor, a universului copilăriei, în poezia de dragoste suntem uimiți de frumusețea luminii misterioase, divine a dragostei, de chemările ei care vin ca niște țipete din zonele abisale ale sufletului omenesc. Fiind fascinați totodată de melopeea adormitoare, de muzicalitatea versurilor ca și de amplele fresce proiectate pe fundalul trăirilor erotice. Ștefan Dumitrescu este de asemenea creatorul unei poezii sociale și filozofice profunde și impresionante. Interogațiile sufletului omenesc în fața imensității și frumuseții terifiante a marelui univers, fiorul pe care îl trăiește sufletul în fața acestei măreții, te impresionează și te vrăjesc.

În cărțile sale în care își adună povestirile scrise de-a lungul unei jumătăți de veac Ștefan Dumitrescu se apleacă asupra diafanității, a misterului, a suferinței și a uimirii sufetului omenesc, emoția imensă pe care o proiectează pe ecranul vieții și al perioadelor istorice în care trăiesc personajele sale fiind impresionantă.
Romancierul Ștefan Dumitrescu mergând pe urmele scriitorilor săi iubiți, maeștri deopotrivă, Thomas Mann și F. M. Dostoievski, duce mai departe în zone inaccesibile investigarea Fenomenului uman, iluminarea adâncimilor abisale ale Omului. Capacitatea imensă de a suferi a firavei și delicatei ființe umane, puterea ei extraordinară de a o lua de la capăt de câte ori este învinsă. Toată această frescă profundă și imensă a sufletului omenesc, a luptei Omului cu sine și cu lumea autorul o proiectează cu cu tușe subțiri sau accentuate, asemenea unui pictor impresionist, colorate intens, pe marele ecran al istoriei.

Ștefan Dumitrescu este de asemenea unul dintre cei mai importanți dramaturgi europeni. În piesele sale de teatru a redat cu un simț acut neliniștea, spaimele, visele, aspirațiile, înfrângerile și victoriile Omului și ale Societății secolului XX. Câteva dintre piesele sale de teatru scrise în anii 1980 sunt capodopere profetice.
Ajunși aici ne dăm seama ce greu este să-l cuprinzi într-un Portret de scriitor pe Ștefan Dumitrescu, autor cu o operă bogată, de o mare diversitate, coloratură și muzicalitate, care se adună undeva departe într-o viziune coerentă, impresionantă.

Nu aș putea să închei fără a vorbi despre Cercetătorul fascinat de mister, obsedat de limitele unde cunoașterea se îngemănează cu necunoscutul, în domeniul Științelor socio-umane, Psihologie, Sociologie, Pedagogie, Economie, Viitorologie, cărora Ștefan Dumitrescu li s-a dedicat întreaga sa viață. Din acest punct de vedere seamănă, așa cum spunea doamna profesoară univ Francesca Pini , cu Mircea Eliade. A descoperit un nu Tip de Inteligență denumit de el „Inteligența pozitivă și Inteligența negativă”. A teoretizat conceptul de „Inteligența totală a ființei umane”.

A descoperit „Sistemul socio-economic de evoluție”, care ar fi (dacă va fi ?) Sistemul socio-economic al viitorului, superior din toate punctele de vedere Sistemului socio-economic capitalist, care este de mult timp învechit, ineficient, și care produce crizele economice și sociale și involuția societății. Sistemul socio-economic de evoluției, care nu cunoaște șomajul, crizele economice, războaiele este Sistemul care își produce propria sa evoluție pe Linie de evoluție a vieții. Teoretic el ar trebui să fie Sistemul economic care scoate din criză societățile umane, civilizația umană, urmând să le plaseze pe următorul nivel de evoluție.

Cu prilejul acestui descoperiri Ștefan Dumitrescu a formulat Teoria potrivită căreia, dacă Civilizația umană mai rămâne mult timp pe actualul Nivel de evoluției capitalist (vinovat de modul primitiv și dureros în care arată Civilizația umană) Omenirea se va autodistruge. Singura cale de a se salva de la dispariția a Civilizației umane, nu este reducerea drastică a populație lumii, așa cum preconizează Globaliștii, neomarxiștii, CI URCAREA CIVILIZAȚIEI UMANE PE URMĂTORUL NIVEL DE EVOLUȚIE, când vom deveni o Civilizație galactică. Atunci vom intra în contact și vom conlucra cu Civilizațiile extraterestre.
Este de asemenea părintele fondator al mai multor noi Științe. Cităm câteva dintre ele: „Psiho-Economia”, „Cauzologie” (Știința cauzelor) Efectologia (știința care studiază fenomenul efectelor), Știința Situației Minus informație și a Fenomenului Minus informație”, „Știința Războiului mascat invizibil”, „Știința Reformei autentice a Sistemelor socio-economice naționale și a Subsistemelor lor”, „Știința Revoluției autentice și pașnice”. Toate aceste fiind descrise în cărți tipărite, și care se găsesc de asemenea publicate și pe Amazon (tastați Ștefan Dumitrescu Amazon și ajungeți la ele).
În finalul, sperăm să fi reușit să redăm imaginea de ansamblu a unui scriitor talentat, cu o operă foarte bogată și a unui cercetător pasionat, toate coexistând în aceiași ființă.
Constantin Lupeanu. Fost Ambasador în China și Vietnam, Director al ICR Beijing, membru al USR
19. 07. 2022, București
EXCELENȚA SA, CONSTANTIN LUPEANU, FOST AMBASADOR ÎN CHINA, CEL MAI MARE SINOLOG ROMÂN
„Aseară am terminat romanul tău („Delirul, vol II”). Este și va rămâne unul din marile rămâne ale secolului XX ”. Constantin Lupeanu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România. 16. Iulie, 2022

Constantin Lupeanu    8/2/2022


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian